AİLE HUKUKU

Ofisimizde Anlaşmalı boşanma zemininde buluşamayan taraflar için çekişmeli olarak boşanma davası açılması ve buna bağlı Nafaka, Velayet, Tazminat ile Koruma Tedbiri taleplerini hassasiyet ve titizlik gösterilerek çözüme kavuşturulmaktadır. Yurt dışında karara bağlanmış olup ülkemizde de yasal zemine kavuşturulması amaçlanan tanıma-tenfiz davaları da ofisimizde profesyonel olarak hizmet verilen alanlar dahilindedir. Ofisimizde hizmet verdiğimiz diğer davalar ;

  • Aile Konutu Şerhi Konulması,
  • Babalık Davası
  • Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davaları
  • Boşanma ve Mal Paylaşımı
  • Evlat Edinme
  • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
  • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar
  • Nafaka Davaları (Nafakanın Artırımı, azaltılması, kaldırılması)
  • Tanıma ve Tenfiz
  • Velayet (Velayetin Değiştirilmesi, Düzenlenmesi, Kaldırılması )