İCRA İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Ofisimiz bu hizmetlerinin yanında ;

  • İflas davaları
  • İflasın Ertelenmesi Davaları
  • İhalenin feshi davaları
  • İhtiyadi haciz davası
  • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
  • İtiraz ve itirazın iptali davaları
  • İstirdat davaları
  • Tasarrufun iptali davaları