İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku işçiler ile işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen hukuk dalıdır. Taraflar arasında imzalanan yazılı bir metinle ya da sözlü olarak da kurulabilen iş ilişkisi, işveren ve işçiye bir takım yükümlülükler yükler. Özellikle; işçilerin sigorta girişlerinin zamanında yapılmaması, çift bordro uygulamaları ve ücret alacaklarının gereği gibi ifa edilememesi sıkça karşılaşılan iş hukuku problemleridir. Bu noktada hizmet verdiğimiz davalar;

  • İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
  • İş sözleşmesinin feshinden kaynaklı kıdem, ihbar, fazla çalışma, yıllık izin ve maaş alacakları davaları
  • İşe iade davaları
  • Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
  • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
  • İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi
  • Hizmet tespit davası ( Sigortalılığın tespiti)
  • Şirketlere danışmanlık hizmeti verilerek ileride doğabilecek ihtilafların önüne geçilmesi konusunda danışmanlık