MİRAS HUKUKU

Medeni Kanun'a göre kişilik ölümle son bulur. Ancak ölümle birlikte kişinin sahip olduğu haklar ve borçlar son bulmaz. Bu durumu düzenleyen hukuk dalı miras hukukudur. Miras hukukunda iki çeşit mirasçı bulunur. Bunlardan biri miras bırakanın yasal mirasçısı, diğeri ise miras bırakan tarafından atanmış olan mirasçıdır. Yasal mirasçı, miras bırakanın terekesine kan bağından dolayı varis olan ve terekeden pay almaya hak kazanan kişilerdir, atanmış mirasçı da miras bırakanın vasiyetname düzenleyerek kendisine mirasçı olarak atadığı kişilerdir. Ofisimiz Miras hukuku dalında birçok davaya bakmaktadır. Bu davalar;

  • Tapu iptal davası, Tenkis davası
  • Reddi miras davası
  • Ortaklığın giderilmesi davası
  • Muris muvazaası davası
  • Mirasçılık belgesinin iptali davası.